TOKYO – Có một câu hỏi mà những người phương Tây đã hỏi từ hàng chục năm nay: Làm thế nào mà Giáng Sinh ở Nhật lại trở thành một bữa tiệc thức ăn nhanh vậy?

Click để đọc thêm…