Một truyền thống lịch sử được lưu truyền và người đời ca ngọi, một truyền thống đã làm lay động lòng người qua những thước phim…

Click để đọc thêm…