Lâu đài Nijō (二条 城) nằm trên bình nguyên Kyoto, Nhật Bản. Lâu đài này bao gồm hai vòng tròn đồng tâm của các công sự, cung điện Ninomaru, các phế tích của cung điện Honmaru, nhiều tòa nhà phụ và một vài khu vườn. Diện tích bề mặt của lâu đài là 275.000 mét vuông, trong đó các tòa nhà chiếm 8.000 mét vuông.

Click để đọc thêm…