Geisha là từ dùng để gọi những người làm nghề giải trí cao cấp tại Nhật Bản. Họ cũng xuất hiện khá nhiều trong các manga có nội dung lịch sử như Kaze Hikaru
Tại Kyoto hiện đang phát triển một dịch vụ thú vị: biến bạn thành Geisha, hay thậm chí là thành một Samurai trong thời gian ngắn nhất: Chỉ 1 ngày !

Click để đọc thêm…