Ginkgo, hay “icho” trong tiếng Nhật, là một loại cây có lá trong giống như chiếc chân vịt. Mùa thu Kyoto nổi tiếng với những cây phong, song trong thành phố còn có những cây rẻ quạt đứng sừng sững với tán lá dày vàng hươm mỗi độ thu về.Lá rẻ quạt đã trở thành nguồn cảm hứng cho hình mẫu món namagashi của một cửa hàng đã 300 năm tuổi ở Gion, Kagizen Yoshifusa.

Click để đọc thêm …