Japan

May 27, 2013 | | Văn hóa nước Nhật

Bạn nghĩ bạn biết rõ về Nhật Bản – một đất nước với rất nhiều tinh hoa và phẩm chất cao đẹp? Thế nhưng bạn có biết, có những điều có lẽ bạn nghĩ là vô lý hay thậm chí nhỏ nhặt nhưng nó lại hiện hình trong đời sống của người Nhật từ xưa đến nay?

Click để đọc thêm…