Bất cứ đạo giáo nào cũng có tín ngưỡng, bất cứ loài vật, sự sống nào cũng có thần của nó… Inugami? Bạn đã gặp hay nghe chưa?

Click để đọc thêm…