Các thành viên già và trẻ trong hộ gia đình Nhật Bản đều thích nhấm nháp Sake hương vị thuốc, được gọi là Toso ( 屠蘇 ~ diệt trừ ma quỷ) trong Năm Mới. Ba chiếc chén với những kích cỡ khác nhau được các thành viên trong gia đình truyền tay nhau từng người một. Theo thứ tự truyền thống là từ người trẻ nhất cho đến người già nhất. Những chiếc chén đó gọi là Sakuzaki – chúng chỉ được dùng để uống Toso trong năm mới.

Click để đọc thêm…