Như đã biết, người dân Osaka chi tiêu về thức ăn nhiều hơn bất cứ điều gì khác, và thuật ngữ “kuidaore” (“ăn cho đến khi nào không thể”) thường được dùng để mô tả văn hóa ẩm thực ở đây.

Click để đọc thêm…