Con người có nhà, con vật cũng có mái ấm, được xem như là 1 nghệ thuật của tinh tế và thanh cao, những người nghệ sĩ Nhật đã và đanglàm gì để bảo vệ môi trường?

Click để đọc thêm…