Lễ hội Tenjin (天神祭, Tenjin Matsuri) ở Osaka là một trong ba lễ hội hàng đầu của Nhật Bản, cùng với Gion Matsuri ở Kyoto và Kanda Matsuri ở Tokyo. Lễ hội này đã bắt đầu từ thế kỷ X và ngày nay diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng Bảy hàng năm. Lễ kỷ niệm chính được tổ chức vào ngày thứ hai của lễ hội, ngày 25 tháng Bảy, bảo gồm một cuộc diễu hành trên mặt đất và cả trên sông cùng với pháo hoa.

click để đọc thêm…