Bạn đã từng thấy nghệ thuật đường phố, với những bức tranh, họa tiết vẽ trên tường, hay trên giấy và được dán lên, hay những tấm áp phích quảng cáo, thế nhưng nghệ thuật được thể hiện bằng những chiếc nắp cống làm ”giấy” thì sao?

Click để đọc thêm…