Mùa nào ăn trái nấy, thế nhưng có vẻ nhưng ăn đồ trái mùa vẫn có một thú vị nho nhỏ phải không nhỉ, giống như Nagi trong HnG, cô chỉ thích ăn hồng trái mùa mà thôi

click để đọc thêm…