Trải qua từng thời kì, gia đoạn khác nhau, từ thuở khai sơ, con người còn ăn lông ở lỗ, chưa có quần áo giày dép, nhưng để chống chọi và khắc phục sự yếu ớt của đôi bàn chân, từ những chiếc lá cây, những mạt rơm được buộc lại, những sợi đay được đan xen, con người đã tạo ra giày-dép, Nhật bản cũng thế, trải qua từng thời kì, giày-dép phát triển khác nhau, tại ra những dấu ấn khác nhau…

Click để đọc thêm…