Bạn biết rõ về Nhật? Có hay không? Tình yêu của bạn về văn hóa, phong tục cũng như các vấn đề khác nó bự đến cỡ nào? Ắt sẽ có mâu thuẫn mặc dù ta đã lên kế hoạch nhung khi đến Nhật thì lại khác…. Bạn có dám thử nói lên cảm xúc của mình với 30 days Challenge không? Giả dụ như lựa chọn giữa loli và moe? Hãy đến và tuôn trào cảm xúc của mình nhé

Click để đọc thêm…