Đã tới ngày cuối của game 30 days Challenge rồi, với chủ đề ”Your message to Japan” bạn sẽ muốn nhắn gửi gì tới người dân nơi đây…? Hãy thỏa sức tâm tình, vì đây chính là tình cảm mà bạn dành cho họ, box VHNN sẽ giúp bạn bày tỏ tình cảm này

Click để đọc thêm…