Dưới đây là một vài tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ N1 mà mình sưu tầm được. Gồm có : 総まとめ N1 文法 – Soumatome N1 Bunpou (sách), 総まとめ N1 読解 – Soumatome N1 Dokkai (sách), 短期 マスタ- ドリル N1 – Tanki Masuta Toriru N1 (sách + AudioCD) và 試験に出る 読解 N1 N2 – Shiken ni deru Dokkai N1 N2 (sách)…

Click để đọc thêm…