Nếu chỉ cầm những quyển sách với hằng hà vô số chữ thì chắc chắn ai cũng buồn ngủ phải hem nè. NHưng các bạn đừng lo, học hiragana sẽ vui hơn khi Miffy sẽ giúp đỡ các bạn, chú thỏ ít nói này sẽ xuất hiện và giúp các bạn nhớ hira một cách dễ dàng hơn.

Click để đọc thêm…