H là vùng đất nức tiếng gần xa hàng thế kỉ nay với những khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng. Ngày nay, có đến hơn hàng tá suối nước nóng thiên nhiên cung cấp nguồn khoáng nóng cho những nhà tắm và ryokan (nhà trọ kiểu truyền thống Nhật Bản) trong khu vực địa phận Hakone

Click để đọc thêm…