Những quán cà phê Manga có thể được tìm thấy ở hầu hết các thành phố ở Nhật. Phần nhiều được đặt tại hè phố gần nhà ga. Những thành phố lớn như Tokyo và Osaka có rất nhiều loại hình quán cà phê như thế này.

Click để đọc thêm…