Đền Yoshida (吉田 神社Yoshida jinja ) là một đền thờ Thần đạo nằm trong Sakyō -ku ở Kyoto, Nhật Bản . Nó được xây dựng năm 859 bởi gia tộc Fujiwara.

Click để đọc thêm…