Đền Yasaka (八 坂 神社Yasaka -jinja ), từng được gọi là đền Gion (祇 园 神社Gion -jinja ) , Là một đền thờ Thần đạo ở quận Gion của Kyoto, Nhật Bản. Nằm ở cuối phía đông của Shijo -dori ( Đại lộ thứ Tư) , đền thờ bao gồm nhiều tòa nhà, bao gồm cả cửa, một tòa nhà chính và một sân khấu.

Click để đọc thêm…