Câu chuyện về sự ra đời của loài hoa nổi tiếng tại xứ sở mặt trời mọc…

Anh đào – Sakura, màu hoa hồng thắm tươi đẹp ấy, có ngờ đâu lại là kết tinh của máu và nước mắt của một câu chuyện buồn…

Click vào để đọc thêm