Chuyến viếng thăm của bạn tới một ngôi chùa thường được tính bắt đầu từ cổng chùa. Ở đó thường có người canh gác cổng (nio). Đó là những sinh vật trông rất hung tợn thường bảo vệ ngôi chùa khỏi sự nguy hiểm.

Click để đọc thêm…