Những kẻ phóng mô-tô phân khối lớn trên đường phố, phớt lờ mọi luật lệ giao thông, tạo ra những âm thanh huyên náo và chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát. Người ta gọi họ là “Bosozoku”.