“Người Nhật đúng là những con người thả sức sáng tạo của dân tộc mình bay bổng trên mọi phương diện của cuộc sống, bao gồm cả nắp cống! Vào thập niên 80, các thành phố bắt đầu kế hoạch tân trang lại cho các nắp cống của họ. Cho đến ngày hôm nay, gần 95% trong số 1,780 các vùng tự trị của Nhật ra sức thiết kế các nắp cống mang đặc trưng cho thành phố mình… ”

Click để đọc thêm…