Ai cũng biết là người Nhật được thế giới công nhận có tuổi thọ rất cao. Ngoài việc được sống trong một môi trường sạch – đẹp, mọi người biết bảo vệ và quan tâm đến thiên nhiên, thì một trong những yếu tố gầy dựng lên đó chính là việc lựa chọn thực phẩm và bí quyết ăn uống của họ. Bạn có muốn biết không?

Click để đọc thêm…