犬-Inu: loài vật luôn trung thành và là người bạn tốt nhất của con người. Bạn có biết Nhật có một giống chó được công nhận là Quốc Khuyển không? Hãy thử tìm hiểu nhá…

Click để đọc thêm…