Nếu có điều gì đáng xấu hổ xảy ra với bạn khi đi hát karaoke với bạn bè (hay đồng nghiệp) thì họ cũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho bạn. Trong một mức độ nào đó thì những việc có thể làm ở phòng karaoke thì chính là hát karaoke. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ muốn tránh những nguyên nhân phổ biến của những tình huống xấu hổ khi đi karaoke.

Click để đọc thêm…