Theo như khảo sát thì không chỉ ở các nơi truyền thống cổ xưa mà ngay cả thành phố nhộn nhịp như Tokyo, phụ nữ bị cấm làm một số điều như là bước vào một nơi nào đó, sử dụng một số vật dụng,…vv…