Mặc dù Halloween đươc truyền ba từ Mỹ sang Nhật, nhưng có nhiều người đã tổ chức ngày lễ này theo cách riêng của họ. Rất hiếm khi thấy những đứa trẻ đi đến từng nhà chơi trò “Trick or Treat” vào đêm 31/10, rất nhiều người Nhật đã ăn mừng ngày lễ này bằng cách tham dư những bữa tiệc hoăc là tham dự những buổi lễ hội của trường hoặc là cộng đồng.

Click để đọc thêm…