Đồ ăn Nhật, hay còn được gọi là “washoku” trong tiếng nhật, vừa được đề cử trở thành một si sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, nhưng chẳng cần một thông báo chính thức nào thì bạn cũng biết rằng sushi và tempura đều ngon tuyệt.

Click để đọc thêm…