Trước đây, virus thường được viết bởi một số nhân vật am hiểu lập trình muốn chứng tỏ khả năng của mình, thường cố tình làm cho một chương trình hoạt động thiếu chính xác, xóa dữ liệu, làm hỏng ổ cứng… hoặc gây ra những trò đùa khó chịu.
Những virus chào đời gần đây đa phần nhắm đến việc đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm (như mã số thẻ tín dụng), mở cửa sau cho tin tặc đột nhập chiếm quyền điều khiển hoặc các hành động thu lợi bất chính cho người phát tán chúng….

Click để đọc thêm…