Chắc hẳn bạn đã biết, việc tháo USB mà không Safely Remove Hardware sẽ gây hỏng USB. Nhiều lúc tìm đủ cách, đủ kiểu đến Stop Device cũng không ăn thua, vậy giải pháp là gì ?
USB Safely Remove là công cụ thay thế dễ dùng và an toàn cho chức năng “Safely Remove Hardware” .

Click để đọc thêm…