Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng TuneUp Utilities cũng đã ra mắt phiên bản 2012 Beta.
Nhìn chung, về giao diện thì không có gì là mới mẻ nhưng các chức năng thì đã được cải tiến so với phiên bản 2011…

Click để đọc thêm…