Google Chrome trình duyệt có thể được cung cấp tính năng thay đổi giao diện tùy thích bằng cách sử dụng theme. Bạn có muốn tùy chỉnh Chrome với màu sắc và hình ảnh của sự lựa chọn của bạn? Bạn có thể dễ dàng làm được điều này với CRX Theme Creator và Total Chrome Theme Maker, tất cả hướng dẫn đều có ở đây…

Click để đọc thêm…