Như mọi người đã biết thì mega.co.nz là host mới nhất được công nhận tại vns mà có vẻ như nhiều người vẫn chưa biết đến nó. Vầy nên chúng ta có bài viết này, hy vọng giúp mọi người hiểu thêm về mega.

Click để đọc thêm…