Đây là 1 tip dựa vào các bài viết hướng dẫn tạo search bar cho firefox để tìm thông tin trên MyAnimeList.

Click để đọc thêm…