Google Chrome không như bao trình duyệt khác, mặc định Chrome nhanh, đơn giản tới mức ban đầu cũng nghĩ là tải về và dùng thôi chứ chả có mẹo tối ưu nào cả. Nhưng không phải vậy, sau khi tìm hiểu nhiều hơn về trình duyệt này thì cuối cùng cũng đã có một giải pháp tối ưu cho Google Chrome…

Click để đọc thêm…