“Flightless bird. Chúng tôi là những cánh chim đầy khiếm khuyết, không cách nào cất cánh bay xa.

Ở đây chỉ có những đoạn viết ngắn không thành hình”

Như chưa từng đọc thứ gì xúc động hơn thế.

Click để đọc thêm…