Vì họ tồn tại được ở nơi này chỉ bằng ký ức của em mà thôi…

Click để đọc thêm…