Chị của tôi dáng cao, hay ra ngoài nhiều hơn là ở nhà, mỗi lần đi đều trở về rất muộn. Nhưng mùi nước hoa trước và sau khi đi đều không đổi, nên tôi biết, chẳng ai chạm được vào chị. Chị của tôi hay cười, mỗi lần cười là vang tiếng, không ít người say mê chị cười, không ít người cười theo chị. Còn tôi, cứ ngơ ngơ.

Nhưng tôi yêu chị.

Click để đọc thêm…