“Tại sao con không khóc?
Một khi phạm lỗi lầm…”

“Mẹ à, con sẽ khóc
Nếu như mẹ tin con”

Click để đọc thêm…