“Gửi lại em một chút hơi đông
Để gió bấc hoà vào nuối tiếc
Gửi lại em chút cười mắt biếc
Để cho trời xanh thật xanh”

Click để đọc thêm…