Sương nhè nhẹ rơi vào hồn ta
Những khoảng lặng thời gian như ngừng lại
Thuở yêu em như dòng sông chảy mãi
Giờ trong tim đọng mặn chát phù sa

Click để đọc thêm…