Em sinh ra trong hè rực lửa
Lúc mọi người tiếc mấy ngày xuân
Vì vậy nên đời em luẩn quẩn
Giữa hai miền tên “nhớ” và “thương”.

Click để đọc thêm…