Ánh mặt trời nóng bỏng
Trên nền cát lửa nung
Đôi chân em khẽ bước,
Từng bước, từng bước một.

Click để đọc thêm…