Như tên gọi, “bất cứ thứ gì bạn thích”.

Mọi người muốn viết cái gì ngoài lề không liên quan đến mấy chủ đề đã qua nhưng có liên quan đến TGNB thì cứ bỏ hết vào đây nhé.

Click để đọc thêm…