Event Oneshot kể từ 2012 sẽ là event thường niên của box Thế giới ngòi bút, với mục đích rèn luyện khả năng chọn lọc từ ngữ và chi tiết làm nền tảng cho việc phát triển ý tưởng cũng như văn phong sau này.

Click để đọc thêm…