Napoli vào thời điểm đang suy thoái kinh tế, các thế lực mafia gạo cội dấy lên những cuộc chiến tranh dành và phân chia quyền lực. Luna Nera, một tổ chức gốc Ý có vòi bạch tuộc ở hải ngoại suy yếu tại chính quốc và bị cướp trắng tay tại Napoli. Ciel – thủ lĩnh Luna Nera quyết tâm trả thù, kéo quân quay lại Napoli lần nữa tái chinh phục miền nam Ý và anh đã đến cầu viện Michello – thủ lĩnh phân nhánh Inferno của một gia tộc mafia hùng mạnh tại đây.

Click để đọc thêm…